ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H OnlineMetafraseis δραστηριοποιείται στο χώρο της μετάφρασης από το 2010 παρέχοντας μεταφράσεις γενικών και εξειδικευμένων κειμένων (καταστατικά, συμβάσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ερευνητικές εργασίες (ιατρικά κείμενα, στατιστική, οικονομικά κείμενα, μάρκετινγκ, κοινωνικές επιστήμες), γενικά κείμενα (τουριστικούς οδηγούς), ιστοσελίδες, λογοτεχνικά κείμενα (βιβλία). Επίσης αναλαμβάνουμε επικυρωμένες μεταφράσεις (official translations) κειμένων στο γλωσσικό συνδυασμό Ελλ-Αγγ & Αγγ-Ελλ καθώς και υπηρεσίες ελέγχου κειμένων (μεταφρασμένων ή μη), παρέχοντας υπηρεσίες αναθεώρησης (review), επιμέλειας (editing) και διόρθωσης (proofreading) καθώς και δακτυλογραφήσεις στα ελληνικά (μονοτονικό-πολυτονικό σύστημα), τα αγγλικά και τα γερμανικά.

 

Παρέχουμε:

-Εξειδίκευση και εμπειρία στις Μεταφράσεις κειμένων

-Ποιότητα, Ταχύτητα, Συνέπεια στην παροχή όλων των υπηρεσιών μας

·Ειδικές τιμές (κυρίως για βιβλία)

·Online παραλαβή και αποστολή των αρχείων προς επεξεργασία και των ολοκληρωμένων εργασιών.

·Έκδοση και Αποστολή παραστατικών (ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταφραστικές μας υπηρεσίες (translation services) επισκεφτείτε την σελίδα μας ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ