ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Για υπηρεσίες μετάφρασης (translation services) + επιμέλειας το κόστος έχει ως ακολούθως:

έως δυο (2) σελίδες : ελάχιστη χρέωση 10 ευρώ

από 3 έως 10 σελίδες: 5 ευρώ/ σελ

από 11 έως 20 σελίδες: 4 ευρώ/ σελ

για συνολικό όγκο άνω των 20 σελίδων: 2 ευρώ / σελ

Eπίσης παρέχονται υπηρεσίες επικυρωμένης μετάφρασης (official translations) για κείμενα για το γλωσσικό συνδυασμό Ελληνικά-Αγγλικά & Αγγλικά-Ελληνικά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες  επισκεφτείτε την σελίδα μας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η απλή δακτυλογράφηση κειμένων, με απόλυτη ακρίβεια, με την μέθοδο του τυφλού συστήματος σε μονοτονικό σύστημα στα Ελληνικά, καθώς επίσης και στα Αγγλικά και στα Γερμανικά ξεκινά από 1.00 - 1.20 ευρώ/σελίδα προς δακτυλογράφηση ανάλογα με το είδος του κειμένου . Το κόστος για τη μετάφραση ελληνικών κειμένων σε πολυτονικό σύστημα το κόστος αντιστοιχεί σε 1.50 ευρώ/σελίδα προς δακτυλογράφηση.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Το κόστος για τον έλεγχο των κειμένων έχει ως ακολούθως:

α. Ελάχιστη χρέωση για αναθεώρηση/επιμέλεια/διόρθωση κειμένων χωρίς μετάφραση: 10 (δέκα) ευρώ

β. Αναθεώρηση κειμένων (review): 3 (τρία) ευρώ/ σελ

γ. Επιμέλεια κειμένων (editing): 4 (τέσσερα) ευρώ/ σελ

δ. Διόρθωση κειμένων (proofreading): 2 (δύο) ευρώ/σελ

ε. Linguistic Sign Off (LSO) : Ωριαία χρέωση (ενδεικτική τιμή 3.5 ευρώ/ώρα)