Η επιμέλεια εφαρμόζεται στο μεταφρασμένο κείμενο και αφορά σύγκριση με το πρωτότυπο κείμενο και διόρθωση σφαλμάτων στη μετάφραση, τη σύνταξη, την ορθογραφία και την απόδοση του λόγου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταφραστικές μας υπηρεσίες (translation services) και τις χρεώσεις μας πατήστε αντίστοιχα στις λέξεις: Υπηρεσίες & Χρεώσεις