Η διόρθωση αφορά σε μονόγλωσσο έλεγχο του μεταφρασμένου κειμένου για ορθογραφικά λάθη ή προσαρμογή τυχόν μορφοποιήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταφραστικές μας υπηρεσίες (translation services) και τις χρεώσεις μας πατήστε αντίστοιχα στις λέξεις: Υπηρεσίες & Χρεώσεις