ΠΑΡΑΛΑΒΗ &ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το υλικό προς επεξεργασία αποστέλλεται σε εμάς ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε μορφή word ή pdf, προκειμένου να κοστολογηθεί και να υπολογιστεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του, στην ακόλουθη διεύθυνση: onlinemetafraseis@hotmail.com

Σε περίπτωση που πρόκειται για χειρόγραφα κείμενα, συστήνεται η σάρωση (με σκάνερ) και αποστολή του υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης, τα έγγραφα μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά, κατόπιν συνεννόησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταφραστικές μας υπηρεσίες μεταβείτε στην σελίδα μας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ/TRANSLATION SERVICES